Homeopati

Homeopati är en lämplig behandlingsmetod för de flesta åkommor, akuta som kroniska. Under behandlingen skaffar jag mig en bild av hela dig. Jag tittar på dom sex största obalanser hos dig och tar reda på orsakerna till dom. Utifrån detta avgörs vilket eller vilka homeopatiska läkemedel som är bäst lämpad för just dig.

Genom medlet aktiveras kroppens egna läkningsprocess och vi kommer åt den bakomliggande orsaken till symptomen. Behandlingen är högst individuell. Två personer med olika besvär kan få samma homeopatiska medel, medan två personer med samma besvär kan få olika medel. Homeopati för ofta med sig ett tillfrisknande på alla plan, både vad gäller de eventuella symptom du sökte för och annat som varit i obalans.

Got Health

Orrvägen 12, Tyresö

0733748100 Petra Tunmar Lundell