BodyTalk

Låt kroppen leda dig frisk

Kroppen är ett levande mirakel. Vi har system och delar som samarbetar för att hålla oss friska och vid liv. Det finns en visdom i kroppen som gör att varje cell vet vad den ska göra. Det är denna visdom som styr och tillåter kroppen att läka när vi tillexempel gör oss illa eller blir sjuka. Men vad är orsaken till att symptom uppstår och att läkningen är försämrad?

 

Mitt mål är att hjälpa kroppen tillbaka till optimal hälsa

Eftersom kroppen består av ett fantastiskt samarbete mellan alla delar och system så måste det finnas någon typ av kommunikation mellan dessa. När kommunikationen är begränsad eller obefintlig så uppstår det problem eller symptom. Vad jag gör när jag ger en behandling är att jag ser över kroppens kommunikation och återställer den så att kroppen kan läka. Kroppen har allt den behöver för att vara frisk…

En behandling tar 1 timmer och kostar 750:-. Vid förköp av 5 behandlingar är priset 3000:- (endast 600:- per behandling)

Got Health

Orrvägen 12, Tyresö

0733748100 Petra Tunmar Lundell